Hyvällä sydämellä -hanke käynnistyi Kolarissa 19.10.2023

Helluntaikirkon Hyvällä sydämellä -hanke on
hyväksytty ensimmäisten joukossa mukaan EU:n aineellisen avun Euroopan
sosiaalirahaston hankkeeseen.

Erityisesti työttömille vähävaraisille

kohdennettu Hyvällä sydämellä -hanke käynnistyi Kolarissa viime viikolla. Hankkeen
keskeiset toiminnot muodostuvat pitkälti seurakuntien nykyisistä diakoniatyön
muodoista. Hankkeen mahdollistamissa uusissa liitännäistoiminnoissa keskitytään
erityisesti avuntarvitsijoiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja yhteyden
luomiseen.

Hankkeessa seurakuntien liitännäistoimintoihin

tulee myös uusi aineellisen avun muoto, maksukortit, joita jaetaan
avuntarvitsijoille. Saamillaan maksukorteilla avunsaaja voi hankkia
elintarvikkeita ja muita perustuotteita maksukortin myöntäneestä kaupasta.
Veikkaus-, alkoholi- ja tupakkatuotteita korteilla ei voi hankkia.


Maksukortteja on saatavilla rajoitetusti.

Kolariin on myönnetty 20 maksukorttia kuukautta kohti. Kuhunkin maksukorttiin
on ladattu 40 €. Tämä palvelu on tarkoitettu akuutteihin hätätilanteisiin,
jolloin henkilöllä ei esim. ole rahaa ruuan hankkimiseen.


Jos yksityisellä henkilöllä tai lapsiperheellä on

tällainen akuutti tilanne, hän voi kääntyä Kolarin helluntaiseurakunnan
puoleen. Haluamme olla pienenä apuna tällaisessa tilanteessa.


Kortteja myönnetään tilanteen mukaan niitä eniten

tarvitseville. Voit ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin ja keskustella
tilanteestasi:

hankevastaava pastori Jorma

Lappalainen, puh. 0505261895, sähköposti lappalainenjorma@gmail.com

hanketyöntekijä

evankelista Romeo Lehtonen, puh. 0453480427, sähköposti lehtonenrom@gmail.com